Σύνδεσμοι για το e-Class της τάξης μας ✍

Για να συνδεθείτε στο e-Class κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τις ασκήσεις για τη Γλώσσα κάντε κλικ εδώ και μετά πηγαίνετε στο μενού αριστερά που λέει Εργασίες.

Για να δείτε τις ασκήσεις για τα Μαθηματικά κάντε κλικ εδώ και μετά πηγαίνετε στο μενού αριστερά που λέει Εργασίες.

Για να δείτε το Πρόγραμμα της Δ’ τάξης κάντε κλικ εδώ.