Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για παιδιά με την Python 3

Τα παρακάτω Φύλλα Εργασίας έχουν στόχο να εισάγουν τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου στις βασικές αρχές του Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python (έκδοση 3.x).


Τα Φύλλα Εργασίας καλύπτουν τις βασικές προγραμματιστικές δομές για ανάπτυξη απλών προγραμμάτων χωρίς γραφικό περιβάλλον στην Python. Επιπλέον, καλύπτεται η βιβλιοθήκη sense_hat ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να αναπτύσσουν προγράμματα που χρησιμοποιούν τους αισθητήρες του μικροϋπολογιστή Astro Pi (Raspberry Pi).


Εισαγωγή στην Python για παιδιά.

Μάθημα 1 Δεδομένα - Τύποι δεδομένων - Η έννοια της μεταβλητής

Μάθημα 2 Εισαγωγή δεδομένων - Η εντολή input()

Μάθημα 3 Τι να κάνω AN… ΑΛΛΙΩΣ τι; - Η δομή ελέγχου if-else

Μάθημα 4 Αλήθεια ή Ψέματα; - Έλεγχος συνθηκών

Μάθημα 5 Μόνο για τόσο… όσο… - Η δομή επανάληψης while

Μάθημα 6 Μια απλή ταμειακή μηχανή - Δομές επανάληψης και ελέγχου

Μάθημα 7 Η λίστα του Σούπερμαρκετ - Οι λίστες στην Python

Μάθημα 8 Προσθέτω και αφαιρώ απ’ το καλάθι - Λειτουργίες στις λίστες

Τεστ Επαναληπτικό τεστ στις βασικές προγραμματιστικές δομές

Μάθημα 9 Αισθητήρες και μετρήσεις - Εισαγωγή στο Sense HAT

Μάθημα 10 Λίστες με μετρήσεις - Πιο σύνθετα προγράμματα

Μάθημα 11 Πιο πρακτικός κώδικας με το Astro Pi - Συναρτήσεις - Αρχεία