Εντοπισμός ημισφαιρίου και ανίχνευση ημέρας και νύχτας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ο παρακάτω κώδικας χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη ephem για να εντοπίσει αν είναι ημέρα ή νύχτα στο σημείο πάνω από το οποίο βρίσκεται ο ΔΔΣ. Ο κώδικας εντοπίζει, επίσης, το ημισφαίριο πάνω από το οποίο βρίσκεται ο ΔΔΣ:

import ephem
from ephem import readtle, degree
import time

name = "ISS (ZARYA)"
line1 = "1 25544U 98067A  21030.23684081 .00003078 00000-0 64152-4 0 9998"
line2 = "2 25544 51.6460 305.0424 0002363 316.2883 179.5775 15.48926800267219"
iss = readtle(name, line1, line2)

def get_latlon():
  iss.compute()
  return (iss.sublat / degree, iss.sublong / degree)

sun = None
place = None

while True:

 latitude, longitude = get_latlon()

 home = ephem.Observer()
 home.lat = str(latitude)
 home.lon = str(longitude)
 
 sunrise = home.next_rising(ephem.Sun()).datetime()
 sunset = home.next_setting(ephem.Sun()).datetime()
 
 if sunset < sunrise:
   sun = "Day"
   print(sun)
 else:
   sun = "Night"
   print(sun)

 if latitude > 0:
   place = "North"
   print(place)
 else:
   place = "South"
   print(place)

 time.sleep(2)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το ακριβές σημείο που βρίσκεται ο ΔΔΣ αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία της NASA.