Αποτελέσματα από το πείραμα του 17ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Κατά το σχολικό έτος 2019-20, η ομάδα Προγραμματισμού του σχολείου μας σχεδίασε και πραγματοποίησε ένα πείραμα στο Διάστημα με σκοπό να διερευνήσει το αν οι ακολουθίες τυχαίων αριθμών που παράγονται από Υπολογιστές με βάση μετρήσεις φυσικών φαινομένων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μπορούν να θεωρηθούν το ίδιο αξιόπιστες ως προς την τυχαιότητά τους, όπως αυτές που παράγονται στη Γη.

Για να το καταφέρουν αυτό, οι μαθητές προγραμμάτισαν έναν μικροϋπολογιστή Raspberry Pi ώστε να μετράει και να αποθηκεύει τιμές από διάφορα φυσικά φαινόμενα που θεωρούνται πηγές φυσικής εντροπίας (θερμοκρασία, υγρασία, ένταση μαγνητικού πεδίου κ.α.) και στη συνέχεια να παράγει τυχαίους αριθμούς από το 0 - 9 με βάση τις τιμές αυτές. Το πρόγραμμα των μαθητών έτρεξε για τρεις περίπου ώρες στο Διάστημα και για άλλες τόσες στη Γη και παρήγαγε συνολικά 70.000 τυχαίους αριθμούς.

Οι μαθητές μελέτησαν τις ακολουθίες των αριθμών αυτών ως προς τη συχνότητα εμφάνισης του κάθε αριθμού, την απόκλιση συχνότητας και την ύπαρξη μοτίβων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προβλέψεις, με τη βοήθεια του προγράμματος Microsoft Excel.

Από τα ευρήματα του πειράματος φαίνεται πως η τιμή της Θερμοκρασίας και η τιμή της Υγρασίας δεν είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν ως βάση παραγωγής τυχαίων αριθμών στο ελεγχόμενο περιβάλλον του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, μάλλον επειδή εκεί τόσο η Θερμοκρασία όσο και η Υγρασία διατηρούνται σκοπίμως σε πολύ σταθερά επίπεδα.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση των μαθητών, που περιέχει τη μεθοδολογία που ακολούθησαν και τα ευρήματα του πειράματός τους στα αγγλικά, κάνοντας κλικ εδώ!