Τα δεδομένα μας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τη Γη

Παιδιά,

Τα παρακάτω αρχεία περιέχουν τα δεδομένα που επέστρεψε το πείραμά μας για την παραγωγή τυχαίων αριθμών στο Διάστημα και στη Γη. Αφού πρώτα τα μελετήσουμε, πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, να τα γράψουμε στα αγγλικά και να τα στείλουμε στην E.S.A. το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου!

Astro Pi - Mission Space Lab - Entro PI

Στα αρχεία περιέχονται δεδομένα που παρήχθησαν από τη Θερμοκρασία, την Υγρασία, την Ατμοσφαιρική Πίεση, την ένταση του Μαγνητικού Πεδίου και άλλες φυσικές πηγές εντροπίας. Εμείς θα μελετήσουμε τις τέσσερις πρώτες πηγές καθώς και την Ώρα.

Κατεβάστε το αρχείο με τα αποτελέσματα από το Διάστημα
Κατεβάστε το αρχείο με τα αποτελέσματα από τη Γη